Kentsel Dönüşüm Süreci

Kentsel Dönüşüm programına dahil olabilmek için öncelikle belediyenin veya diğer yetkili kurumların Riskli Yapı Tespit Raporu talep etmeniz gerekmektedir. Bu rapor için herhangi bir mülk sahibinin başvuruda bulunması yeterlidir. Rapor, Bakanlık tarafından onaylandıktan sonra binanız artık Kentsel Dönüşüm projesi kapsamına girmiş olur. 

Mülk sahiplerine yönelik olarak belediye tarafından "Bina Riskli" bilgilendirme yazısı gönderilir. Eğer Komisyon binanın riskli olduğu kararını vermişse, binanız artık Kentsel Dönüşüm programı kapsamına girmiş ve yıkım işlemine tabi tutulacaktır. Bu aşamadan sonra, en geç 60 gün içinde binanızı hangi müteahhit ile, ne şekilde, hangi oranda yapılacağına ilişkin Bina Ortak Karar Protokolü hazırlamanız ve en az 2/3 çoğunlukla onaylatmanız gerekmektedir. Eğer bu süre içinde bir karar alınamazsa, en fazla 30 gün ek süre tanınır ve sonrasında binanız, mahalli idarelerin ve mülki amirlerin işbirliği ile yıkılır. Bu durumda yıkım masrafları her mülk sahibinin arsa payı oranında paylaştırılır ve tapuya eklenir 

Müteahhit firma ile yapılan Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesi, Teknik ve Hukuki şartlarının belirlenmesiyle birlikte Noter onayına sunulur. Ardından, yeni binanın belediye projeleri hazırlanacak, inşaat izni alınacak, inşaat yapılacak ve yapı denetimleri tarafından kontrol edilecektir. Son aşamada ise, yeni dairelerin iskanlı tapuları düzenlenecektir.

Binanızın Kentsel Dönüşüm kapsamına alınabilmesi için, öncelikle Riskli Yapı Tespit Raporu alınması ve Bakanlık onayının alınması gerekmektedir. Bina ortak karar protokolü hazırlanması da yaklaşık 2 ay sürebilir. İnşaat izni alınması ve binanın yapılması ise yaklaşık olarak 18 ay sürebilir.